Tijdens het coachingstraject doorloop je samen met de loopbaan coach verschillende fases. Een belangrijke fase is de contractfase. In deze fase maak je heldere en wederzijdse afspraken over verwachtingen. Deze verwachtingen kunnen zowel over de inhoud als over de werkwijze gaan.

Wederzijdse verwachtingen
Je mag tijdens deze fase aangeven wat je verwacht van de begeleiding. Zo is het belangrijk om bepaalde afspraken van respect te maken. Het is belangrijk dat je een positieve leerhouding aanneemt. Daartegenover staat dat jouw privacy ook gerespecteerd zal worden.

Werkwijze
Elke coach heeft een persoonlijke stijl die bestaat uit een combinatie van methodes. Het is voor jezelf fijn om te weten  wat de stijl precies inhoudt en of deze wel past bij jou. Ook is het belangrijk om de voorwaarden en procedures door te nemen zodat je weet hoe het traject gaat verlopen.

Ten slotte is het cruciaal om af te spreken dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Het is dus niet de bedoeling dat derden erbij worden betrokken of dat jouw informatie wordt doorgespeeld.

Wil je een dergelijk traject starten?

Kijk in de agenda en plan direct een gratis oriëntatiegesprek met onze loopbaancoach »